Ishall i Drafnkollen?

Hockey i åsen i 2010 hvis alt går bra...Av Asbjørn Nordem Karlberg

Ski- og Ballklubben Drafn har meldt seg på for å få en ishall i Drafnkollen og dette alternativet blir nå regnet som en av to gode løsninger for lokalisering i byen. Som kjent jobbes det nå aktivt fra Idrettsrådet for å få en ishall høyere opp på prioriteringslisten, og Drafn har lansert en mulighet for plassering i Drafnkollen.

Klubben har engasjert en arkitekt som har tegnet ut et forslag, og det var på Årsmøtet stor oppslutning for å jobbe videre med saken. Klubben ser store muligheter for økt aktivitet hvis en slik hall blir en realitet da den vil trekke til seg barn og ungdom fra hele byen. Og med barna følger det også foreldre som det da vil være mulig å trekke inn i klubbarbeidet.

Komiteen har hatt flere møter med DIR og offentlige instanser og signalene er så langt positive. Det er nok også klart at veien frem kan bli både lang og kronglete før dette kan bli en realitet, men klubben er innstilt på å gjøre det som må til. Saken står nå i bero inntil det blir avgjort hvordan en flerbrukshall på Berskau skal realiseres.

Tilbake til hovedsidenForslag til ishall i Drafnkollen.